El GBC no es fa responsable de les versions traduïdes.


CONTACTE granballcat@gmail.com

PATROCINADORS

FESTIVAL

VOLUNTARIS

Les persones que treballem en l'organització del Festival dediquem, de manera desinteressada, moltes hores del nostre temps lliure per portar a terme aquest projecte. Durant el Festival comptem amb la col·laboració de tots els assistents per fer que tot funcioni bé. Però comptem especialment amb un petit nombre de VOLUNTARIS que es comprometin a fer una sèrie de tasques durant unes hores al dia a canvi d'alguns avantatges.

Aquests voluntaris es comprometen a treballar unes 4 hores cada dia durant el Festival, en tasques concretes, i els oferim la participació gratuïta al Gran Ball amb allotjament als terrenys d'acampada (entrada + menjars + dormir en tenda). En cas de desitjar dormir en llitera caldrà que paguin la diferència, que és de 24 €.

Si us agradaria participar com a voluntaris podeu omplir el formulari de sota amb les dades que demanem i enviar-lo. De tots els sol·licitants triarem els que s'ajustin més a les necessitats organitzatives. Ens agradaria que fos gent que ja hagués participat al Festival en edicions anteriors ja que ja saben una mica com funciona. Donarem preferència a la gent que participi activament en les entitats que ens donen suport i també a la gent que tingui alguna experiència en aquests tipus de tasques. També valorarem que tinguin la disponibilitat d'arribar uns dies abans per ajudar en les tasques de preparació i muntatge.

Llocs a cobrir
BAR
RECEPCIÓ/CONSIGNA
INFERMERIA
MANTENIMENT DE LA HIGIENE
REPARTIMENT D'ÀPATS

Poseu les vostres preferències tot i que no us podem garantir cap plaça.

També demanem que els voluntaris participin durant tots els dies del Festival des del dimecres al matí (preparació) fins al diumenge a la tarda (arranjament). Valorarem la disponibilitat d'ajudar-nos uns dies abans en la preparacio i muntatge.


El formulari per sol·licitar participar al GBC 2014 com a voluntari no està operatiu.

Si ens heu d'enviar algun missatge feu-ho al nostre correu-e.

 

Les dades de caràcter personal que conté aquest formulari seran incloses en un fitxer per al seu tractament per aquesta entitat, com a titular responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seves competències. Així mateix, se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la LO 15/1999, de 13 de desembre, Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99): per fer ús d'aquests drets, s'hauran de dirigir a

Associació LES QUATRE SOQUES, (C.A.T.) Travessia de St. Antoni, 6-808012, Barcelona

Les dades que, mitjançant aquest qüestionari, vosaltres ens faciliten voluntàriament, us permetran participar dels serveis i activitats d’aquesta associació, així com rebre’n informació. Així mateix, us informem que, durant les activitats que es duguin a terme, aquesta associació o alguna entitat col·laboradora poden realitzar reportatges de caràcter fotogràfic i audiovisual de les activitats i serveis que li són propis, i que aquesta associació o entitat col·laboradora podrà fer-ne ús amb finalitats pròpies o cedir-los a altres entitats col·laboradores o d’informació general (mitjans de comunicació). Entenem que si no manifesteu el contrari de forma expressa s'entendrà que accepteu la nostra política d'imatges.

© GBC 2011-2014     |    Avís legal    |     Facebook del GBC    |     Twiter del GBC